svobodnamysl.cz
8_kniha.jpg

Člověk a čas


Kniha Petra Pacovského „Člověk a čas“ je uceleným a zároveň ojedinělým vhledem do problematiky plánování času. Představuje originální přístup, tzv. 4. generace time managementu, který reaguje na vzrůstající nároky dneška - tzv. informační doby. Tu charakterizuje přemíra podnětů, informací, možností, požadavků stihnout stále více úkolů, orientovat se ve složitých projektech či produktech a navíc touha být úspěšný a šťastný jak v práci, rodině i společnosti jako takové.

Většina z nás se snaží na tyto vzrůstající nároky reagovat klasickými způsoby plánování, tedy lepšími a dokonalejšími pomůckami a technikami, přesnější a pečlivější prací s nimi, snahou si čas víc podmanit a stále víc pracovat. Máme hodinky, mobily, tablety, organizéry na svém PC, ale často stále více stresu a nespokojenosti ve své mysli.

Petr Pacovský místo tohoto „technokratického“ přístupu k organizaci času nabízí jinou variantu: nezabývat se tolik časem a spíše se zaměřit na sebe. Jeho dlouholetá konzultační praxe potvrzuje, že řešení nespočívá v lepších, dokonalejších technikách a pomůckách, ale spíše ve změně přístupu k času, k sobě, ve změně svého myšlení, našich postojů a návyků. Nesnažíme se úkoly a cíle přesně naplánovat (to se v dnešní době přemíry úkolů a neustálých změn ukazuje být téměř nereálné), ale zaměřujeme se prvotně na osobní kvalitu každého z nás. Není ani tak o pomůcce, jako spíše o našem přemýšlení, flexibilitě, proaktivní orientaci v problému, určování priorit, odolnosti vůči stresu a práci s emocemi.

Většina lidí si pojmy jako výkon a efektivita spojuje se slovy preciznost v plánování, pečlivost v práci, veliké nasazení, úpornost. Time management 4. generace se snaze o dlouhodobou efektivitu nevyhýbá, jen k ní nabízí trochu jinou cestu: Úspěch, výkon, prosperita – to vše začíná tím, že se člověk cítí dobře. Je to logické - člověk, který se cítí motivován, rozumí smyslu toho, co dělá, má věci pod kontrolou, je připraven žít ve změně, umí využít možnosti své mysli – pak automaticky dosahuje lepších výsledků.

Time management 4. generace není manažerskou dovedností. Je nabídkou životního stylu založenému na rozvoji vlastní kvality a změně neužitečných postojů a návyků. Rozvíjí celou osobnost, pokrývá celý náš život a zasahuje jak do pracovního, tak soukromého života. Kniha je určena každému, kdo má zájem rozvíjet svou osobnost a podívat se na plánování času i života z jiného úhlu. Podněcuje k hlubší úvaze nad časem a způsobem, jak s ním nakládáme. Poskytuje podnět k přemýšlení nejen pro vrcholové manažery, ale pro všechny, kteří chtějí dosahovat výborných výsledků a zároveň se cítit dobře :o).

 

Vydalo nakladatelství Grada


< Zpět


TOP