svobodnamysl.cz
12_knihaParma.jpg

Umění koučovat


Smyslem titulu je poskytnout všem, co se koučováním profesionálně zabývají i všem, které to zajímá z druhé strany (z pohledu koučovaných), povšechné informace o koučování obecně a všechny základní informace o koučování systemickém. Klade si za cíl být především praktickou příručkou systemického koučování, příručkou, již lze přímo použít v praxi. Chce přispět k rychlé orientaci v hlavních metodách, nástrojích a prostředcích systemického koučování tak, aby je čtenář mohl zkoušet hned používat.

Z tohoto důvodu je nejdelší kapitola věnována ukázkám a přepisům z konkrétních koučování s konkrétními lidmi, aby si čtenář mohl všechny principy a postupy, o kterých se dočte v teorii a metodice, uvědomovat v praxi.

Kniha je určena také všem zájemcům o koučování, kteří se nechtějí stát kouči, ale chtějí ve svém životě či ve své profesionální praxi využívat základní principy koučování, které jsou ve své podstatě velmi jednoduché a přirozené. Přiznám se, že představa manažera, rodiče, učitele, lékaře, právníka, obchodníka, úředníka, politika apod., který ve své činnosti využívá principů a základních postupů koučování, mně hřeje u srdce. Proto je kniha psána jednoduchým, srozumitelným jazykem tak, aby nevyžadovala žádné předběžné vzdělání či přípravu.

Kniha se nevyhýbá ani filosofickým východiskům a základním teoriím, na kterých systemické koučování stojí, ale vzhledem k rozsahu a náročnosti teoretických pilířů systemického koučování poskytuje jen exkurzi, vzhled do „hlubin“ systemických filosofií a teorií.

 

Vydalo nakladatelství Alfa Publishing


< Zpět


TOP